جشنواره جاری ٢٢ بانک قرض الحسنه مهر ایران

جشنواره جاری ۲۲ بانک قرض الحسنه مهر ایران از ۲۲ آذر ماه تا ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲ اجرا می شود.

⭐️جشنواره جاری ٢٢ ⭐️
(مهلت جشنواره: تا پایان سال ١۴٠٢)

✅شرایط جشنواره:
١) افتتاح سپرده جاری
٢) تقویت میانگین سپرده جاری موجود به میزان حداقل ١٠٠ میلیون ریال
٣) عدم کاهش و عدم انتقال موجودی سایر حسابها نزد بانک به سپرده جاری

✅مزایا: بهره مندی از افزایش ضرایب اعتباری وام قرض الحسنه به میزان ٣۵ درصد

✨بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ✨

🔸🔹🔸🔹🔸🔹
@qmbnews

Share