در راستای اجرای پروژه عمرانی طرح میثاق صورت گرفت؛

تخریب املاک تملک شده با هدف بازگشایی محور خیابان سعدی _ خیابان سرگل

در راستای اجرای پروژه عمرانی طرح میثاق تخریب املاک تملک شده با هدف بازگشایی محور خیابان سعدی _ خیابان سرگل صورت گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرآیند تخریب املاک تملک شده مسیر خیابان سعدی _ خیابان سرگل امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ با دستور رحیم شوقی شهردار انجام شد.
تعداد ۹۸ ملک در مسیر بازگشایی خیابان سعدی _ خیابان سرگل از پروژه‌های طرح عمرانی میثاق قرار دارد که تا کنون وضعیت ۷۲ ملک تعیین تکلیف شده است.
فرآیند بازگشایی مسیر خیابان سعدی _ خیابان سرگل به طول ۸۳۰ متر همراه با احداث تقاطع‌های غیر همسطح، شهر رشت را تبدیل به کارگاه بزرگ عمرانی در راستای روان‌سازی تردد و برطرف شدن گره‌های ترافیکی درون شهری کرده است.

Share