دوازدهمین دوره انتخابات مجلس؛

تقابل گزینه‌های جوان در مقابل گزینه‌های امتحان پس‌داده

حجم عقب ماندگی در شهرستان رشت و خمام و روستاهای تابعه شرایط را به سمتی برده که بسیاری بر این باورند باید از برخی سیاسی بازی‌های چپ و راست عبور کرده و عنان کار خدمت را به نیروهای مستعد، پویا، جوان با برنامه‌های تحولی و توسعه‌ای سپرد.

انتخابات 1402 مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بازار گمانه زنی ها برای ارائه لیستهای حمایتی در تشکلهای مختلف شکل جدی تری به خود میگیرد و همه در انتظار مشخص شدن لیست حمایتی جناحهای سیاسی هستند؛ مسیری که سالهای سال و دوره های متمادی اخیر انتخابات مجلس طی شده و حداقل دستاورد را برای مردم گیلان به خصوص مردم شهرستان رشت در بر داشته است.

شاید یکی از دلایل این اتفاق هدایت مردم بر قرارگیری افراد حاضر در لیستهای سیاسی فارغ از تکراری بودن داوطلبان معرفی شده در طی ادوار مختلف باشد؛ درست همان جایی که سران صادرکننده همین لیستها بدون هیچ توضیحی معمولا گزینه‌های امتحان پس داده را انتخاب کرده و تا دور بعد انتخابات هیچ پاسخی به افکار عمومی در باب عملکرد آنان نداشته و سهمی در کمکاری ها نیز برای خود قائل نمیشوند.

حجم عقب ماندگی در شهرستان رشت و خمام و روستاهای تابعه شرایط را به سمتی برده که بسیاری بر این باورند باید از برخی سیاسی بازی‌های چپ و راست عبور کرده و عنان کار خدمت را به نیروهای مستعد، پویا، جوان با برنامه‌های تحولی و  توسعه‌ای سپرد تا رشت به شرایط ایده آل خود نزدیک شود.

در چنین شرایطی بر خواص جامعه بیش از سایرین فرض است تا پیشی گرفتن از دوقطبی چپ و راست، افکار عمومی و سیاسیونی که در تلاش برای معرفی کاندیدای شاخص هستند گزینه‌های جوان را در مقابل گزینه‌های امتحان پس داده‌ای ببینند که همین امروز یارای دفاع از عملکرد خود را ندارند.

Share