گزارش تصویری اولین جشنواره “پاییز برگ” در باغ محتشم رشت

اولین جشنواره “پاییز برگ” به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت روز یکشنبه ۲۸ آبان در باغ محتشم رشت برگزار شد.

امیرصالح غنجی: اولین جشنواره “پاییز برگ” به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت روز یکشنبه ۲۸ آبان در باغ محتشم رشت برگزار شد.

Share