پیام دوستی شی جین پینگ به آمریکا

چین هرگز علیه آمریکا اقدام نمی‌کند | چین آماده است تا شریک و دوست ایالات متحده باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شی جینپینگ در جمع شرکتهای بزرگ فناوری و سرمایه گذاری جهان در کالیفرنیا خواستار دوستی و شراکت با آمریکایی‌ها شد.

ما به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه جهان یعنی چین و بزرگترین کشور توسعه یافته، ایالات متحده باید با یکدیگر کنار بیاییم. چین آماده است تا شریک و دوست ایالات متحده باشد.

اصول اساسی که ما در مدیریت روابط چین و ایالات متحده دنبال می‌کنیم، احترام متقابل، همزیستی مسالمت‌آمیز و همکاری برد_برد است.

چین هرگز علیه ایالات متحده اقدام نمی‌کند و هرگز در امور داخلی آن دخالت نمی‌کند.

چین هیچ قصدی برای به چالش کشیدن ایالات متحده یا کنار زدن آن ندارد.

در عوض ما خوشحال خواهیم شد که ایالات متحده ای مطمئن، باز، همیشه در حال رشد و شکوفا را ببینیم.

از آن طرف ایالت متحده نیز نباید علیه چین اقدامی کند. یا در امور داخلی چین دخالت کند.

چین به هر مرحله ممکن از توسعه برسد، هرگز به دنبال هژمونی و گسترش نخواهد بود و هرگز اراده خود را بر دیگران تحمیل نخواهد کرد.

چین به دنبال حوزه نفوذ نیست و با کسی وارد جنگ سرد و گرم نخواهد داشت.

Share