اعضای هیئت رئیسه سال سوم دوره نهم تعیین شدند

مهندس محمد کامران زاده فومنی رییس سازمان نظام مهندسی گیلان شد

اعضای هیئت رئیسه سال سوم دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان تشکیل و مهندس محمد کامران زاده فومنی به عنوان رییس سازمان انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در جلسه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲ هیئت مدیره که با حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان تشکیل شد، اعضای هیئت رئیسه سال سوم دوره نهم با ترکیب ذیل تعیین شدند:

۱- مهندس محمد کامران زاده فومنی به عنوان رییس سازمان
۲- مهندس سیدجاهد لاهیجی به عنوان نایب رییس اول سازمان
۳- مهندس یاسر پورواحدی به عنوان نایب رییس دوم سازمان
۴- دکتر بهرنگ دریای لعل به عنوان دبیر سازمان
همچنین بنا به پیشنهاد اعضای هیئت رییسه و تصویب هیئت مدیره، مهندس سیدجمال الدین مهدوی سعیدی به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد.

پیش از این حمیدرضا شعبانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

Share