مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در بازدید از شهرک صنعتی سفیدرود رشت:

لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرک صنعتی سفیدرود

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در بازدید از شهرک صنعتی سفیدرود رشت تاکید کرد: لزوم تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی شهرک صنعتی سفیدرود رشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مهدی محبوبی حسن کیاده، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ضمن بازدید از شهرک صنعتی سفیدرود رشت که عصر ۲۸ آبان انجام گرفت، با اشاره به پیشرفت پروژه‌های عمرانی در دست اجرای این شهرک صنعتی، بر لزوم تسریع هرچه بیشتر در روند اجرای این پروژه‌ها اعم از تصفیه خانه فاضلاب، پلها، خیابانکشی و آسفالت معابر، تأکید کرد.

Share