به بهانه ایجاد ترافیک شدید؛

عذرخواهی شهرداری رشت از مردم؛ اصلاح هندسی تقاطع ولیعصر (عج) با سرعت درحال اجراست

مدیر مدیریت مهندسی ترافیک شهرداری رشت با قدردانی و عذرخواهی از شکیبایی شهروندان در اجرای اصلاح هندسی تقاطع ولیعصر (عج) گفت: فرآیند اصلاحات هندسی تقاطع ولیعصر (عج) باسرعت درحال اجراست.

فرآیند اصلاح هندسی تقاطع ولیعصر (عج) باسرعت درحال اجراست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، علیرضا عزیزی با اشاره به اصلاحات هندسی حذف تقاطع ولیعصر (عج) در راستای کاهش حجم ورودی به میدان اظهار کرد: ساماندهی تقاطع ولیعصر (عج) در سه محور منتهی به تقاطع در حال انجام است و به دلیل عملیات عمرانی با تراکم و کندی سرعت خودروها مواجه هستیم.

وی با قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان و عذرخواهی بابت ایجاد مشکل درتردد شهروندان در اجرای اصلاح هندسی تقاطع ولیعصر (عج)، بیان کرد: انجام تغییرات موجب تسهیل و راحتی بیشتر شهروندان در عبور از تقاطع می‌شود.

مدیر مدیریت مهندسی ترافیک شهرداری رشت با عذرخواهی از شهروندان در مشکلات ترافیکی ایجاد شده در راستای اصلاح هندسی تقاطع ولیعصر (عج)، تصریح کرد: فرآیند و مراحل اصلاح هندسی تقاطع مذکور تا ۱۰ روز آینده به دلیل انجام اصلاحات هندسی در سه محور منتهی به تقاطع و عملیات عمرانی باعث کندی تردد و ترافیک خواهد شد که از شهروندان فهیم رشت بابت این امر عذرخواهی میکنیم.

Share