نهضت آسفالت طرح میثاق؛

تولید ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت توسط کارخانه آسفالت شهرداری رشت

تولید ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت در شش ماهه ابتدای سال جاری برای استفاده در معابر شهری با هدف اجرای نهضت آسفالت طرح میثاق، نویدبخش رایحه خوش تردد راحت شهروندان در معابر و خیابان‌های رشت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اجرای برنامه‌های توسعه شهری در قالب طرح میثاق نشان دهنده عزم جدی رحیم شوقی شهردار با هدف فاصله گرفتن رشت از عقب ماندگی‌های عمیق گذشته و فراهم کردن بستر مناسب به منظور ایجاد شهری پیشرفته با بنیان‌های قوی است.

تولید گسترده آسفالت در راستای نهضت آسفالت طرح میثاق از جمله برنامه‌های شهرداری است که با رایزنی‌های شهردار به منظور روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر با مساعدت اسدالله عباسی استاندار گیلان و دستگاه‌های مرتبط اجرایی استان به ویژه اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری در راستای رفاه حال و راحتی تردد شهروندان صورت گرفته است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت با اشاره به تولید گسترده کارخانه آسفالت برای استفاده در معابر و خیابان‌های اصلی و فرعی شهری، اظهار کرد: در مدت شش ماه ابتدای سال جاری مقدار ۴۴ هزار و ۵۰۰ تن آسفالت برای روکش آسفالت معابر و خیابان‌های سطح شهر رشت تولید شده است.

امید اکبری به تولید ۲۰ هزار و ۳۹۷ تن آسفالت توسط کارخانه آسفالت شهرداری رشت در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: در شش ماهه ابتدای امسال تولید کارخانه آسفالت شهرداری رشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی از پخش بیش از ۲۵ هزار و ۶۶۶ هزار تن آسفالت برای روکش معابر و خیابان‌های شهر رشت توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت در شش ماه ابتدای سال جاری خبر داد و یادآور شد: در شش ماه ابتدای سال گذشته مقدار بیش از ۱۰ هزار و ۳۳۳ تن آسفالت توسط سازمان مذکور برای روکش معابر شهری استفاده شده است.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت با بیان اینکه مقدار بیش از ۲ هزار و ۳۴۵ تن آسفالت برای روکش معابر توسط شهرداری منطقه یک رشت در شش ماه ابتدای سال گذشته استفاده شده است، تصریح کرد: در شش ماه ابتدای سال جاری مقدار بیش از ۲ هزار و ۸۲۹ تن آسفالت برای روکش معابر توسط منطقه یک شهری استفاده شده است.

اکبری، آسفالت معابر و خیابان‌ها توسط منطقه ۲ شهری را بیش از ۲ هزار و ۲۴۱ تن در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و گفت: در شش ماه ابتدای سال جاری مقدار بیش از ۲ هزار و ۳۵۸ تن آسفالت توسط منطقه دو شهری استفاده شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۳ هزار و ۹۸۸ تن آسفالت برای روکش معابر و خیابان‌ها توسط منطقه سه شهری در شش ماه ابتدای سال جاری استفاده شده است، خاطرنشان کرد: در مدت شش ماه ابتدای سال گذشته مقدار بیش از یک هزار و ۴۴۶ تن آسفالت توسط منطقه سه شهری استفاده شد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری رشت، مصرف آسفالت برای روکش معابر و خیابان‌ها توسط منطقه چهار شهری را بیش از ۲ هزار و ۷۲۹ تن در شش ابتدای سال ۱۴۰۱ ذکر کرد و افزود: در شش ماه ابتدای سال جاری بیش از ۶ هزار و ۵۶۰ تن آسفالت برای روکش معابر و خیابان‌ها توسط منطقه چهار شهری استفاده شده است.

اکبری با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۳۰۰ تن آسفالت برای روکش معابر و خیابان‌های اصلی و فرعی رشت توسط منطقه پنج شهری در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ استفاده شده است، اظهار کرد: در مدت شش ماه ابتدای سال جاری مقدار ۳ هزار و ۹۶ تن آسفالت برای روکش معابر و خیابان‌های فرعی و اصلی رشت توسط منطقه پنج شهری مصرف شده است.

Share