افشاگری سردبیر سابق BBC درباره دلایل تعطیلی شبکه منوتو

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، در ویدئویی که در فضای مجازی وایرال شده، منظر پور می‌گوید: پس از آخرین سفر رضا پهلوی به اسرائیل تصمیم گرفتند که شبکه من‌وتو را تعطیل کنند؛ کیوان عباسی قرار است در لس‌آنجلس رسانه‌ای اختصاصی برای رضا پهلوی تأسیس کند!

همچنین در تازه‌ترین افشاگری حسن اعتمادی، از بنیانگذاران من‌وتو درباره تعطیل شدن این شبکه گفت که بودجه من‌وتو دولتی است و من تعجب می‌کنم از اصرار عوامل این شبکه مبنی بر خصوصی بودن این رسانه! انگلیسی‌ها می‌آمدند و برای ما برنامه درست می‌کردند آن‌ها حتی از غذای ما نمی‌خوردند!من نگران بیکاری عوامل من‌وتو پس از تعطیلی این تلویزیون هستم!

Share