گزارش تصویری آئین بازگشایی مدارس در هنرستان شهید چمران رشت

امیرصالح غنجی: طرح ملی بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در هنرستان شهید چمران ناحیه ۲ رشت با حضور مسئولان برگزار شد.

امیرصالح غنجی: طرح ملی بازگشایی مدارس همزمان با سراسر کشور در هنرستان شهید چمران ناحیه ۲ رشت با حضور مسئولان برگزار شد.

Share