درگذشت چهره معروف حقوقی

نعمت احمدی حقوق‌دان درگذشت

نعمت احمدی – حقوقدان و وکیل دادگستری – درگذشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نعمت احمدی حقوق‌دان و وکیل دادگستری پس از گذراندن دوره‌ای نقاهت درگذشت.

نعمت احمدی‌نسب متولد ۱۳۳۴ بود. وی دانش‌آموخته حقوق و دکترای تاریخ بود.

احمدی وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران در دهه ۷۰ و پرونده‌هایی همچون قتل‌های محفلی در کرمان بود.

Share