فیلم: تشویق ویژه ملوان توسط انزلیچی ها

پیمان رنجبری (۴۳) و رضا جعفری (۷۶) برای ملوان گلزنی کردند تا سه امتیاز دیگر به اندوخته‌های قوی سپید انزلی در لیگ بیست و سوم افزوده شود.

فیلم: محسن بخشنده

 

Share