غرق شدن شناگر اعزامی طالبان در استخر مسابقات!

 عبدالوارث کریمی شناگر افغانستانی که از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای شرکت در مسابقات شناسی فستیوال دانشگاه‌های جهان به روسیه اعزام شده بود، در لحظه شروع مسابقات شنای ۵۰ متر پروانه، در آب تا مرز غرق شدن پیش رفت که توسط تیم برگزاری نجات یافت! این شناگر مدعی شده پایش در همان لحظه گرفته اما سوژه رسانه‌های بین المللی از جمله رسانه‌های روسیه شده است.

 

Share