رییس کل دادگستری گیلان در دیدار با رییس دیوان محاسبات استان:

خدمت‌رسانی در برخی از ادارات استان گیلان به کندی صورت می‌گیرد

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی ضمن توجه به نوع انعقاد قراردادها در دیوان محاسبات برخورد با متخلفین را امری ضروری دانست و افزود: در برخورد با متخلفین هیچ گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و باید با همه به طور یکسان برخورد شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس دیوان محاسبات استان گیلان با حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری گیلان دیدار کرد.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رییس کل دادگستری استان گیلان در این دیدار خاطر نشان کرد: دیوان محاسبات باید بر نحوه اجرای بودجه نظارت مالی دقیق داشته باشد.

وی ضمن توجه به نوع انعقاد قراردادها در دیوان محاسبات برخورد با متخلفین را امری ضروری دانست و افزود: در برخورد با متخلفین هیچ گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست و باید با همه به طور یکسان برخورد شود.

رییس شورای قضایی استان از نوع خدمت‌رسانی در برخی ادارات انتقاد کرد و گفت: خدمت‌رسانی در برخی از ادارات به کندی صورت می‌گیرد و این زیبنده شأن ارباب رجوع نیست و باید سازو کارهای لازم در راستای هر چه بهتر ارایه خدمات به کار گرفته شود.

وی مسأله اعتماد عمومی را بسیار مهم دانست و افزود: توجه به اعتماد مردم باید اولویت کاری متولیان امر باشد و نوع برخورد با خاطیان و مفسدین به گونه‌ای باشد که مردم نوع برخورد با فساد را لمس نمایند.

رییس کل دادگستری گیلان در پایان نحوه اجرای نظارت بر بودجه را امری ضروری دانست و گفت: تمرکز بر نوع واگذاری‌ها در سازمان مورد توجه هر چه بیشتر مسئولین مربوطه قرار گیرد.

Share