(تصاویر) کاوش‌های باستانی «عصر مِفرغ» در رامسر

تاریخ رامسر و این محوطه به عصر مفرغ میانی به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و یا به عبارتی به ۴۵۰۰ تا ۴۵۵۰ سال قبل مربوط می‌شود.

فصل دوم باستان شناسی “ایزگام دشت” روستای جنت رودبار از بخش دالخانی رامسر که از تیرماه سالجاری آغاز شده بود تا شهریور ادامه دارد. آثار بدست آمده در این منطقه، از قبور کلان سنگی، قبور نوع دُلمَن شامل ظروف سفالی انواع و اقسام اشیای مفرعی و زیور آلات هستند که با توجه به بررسی‌های انجام شده این گور باستانی متعلق به دوره مفرغ متآخر بوده است. تاریخ رامسر و این محوطه به عصر مفرغ میانی به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و یا به عبارتی به ۴۵۰۰ تا ۴۵۵۰ سال قبل مربوط می‌شود. تاکنون ۱۵ گور باستانی در این سایت کشف شد.
Share