کوچکی نژاد معترض شد

وزیر کشور با مجلس بازی می‌کند، قول می‌دهد اما عمل نمی‌کند!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تأکید کرد: وزیر کشور به رئیس مجلس تعهد داد که معاون سیاسی اش را عزل کند اما انجام نداد، عدم پایبندی به تعهد نشان می دهد وزیر با مجلس بازی می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با خانه ملت، گفت: صدور بخشنامه شدید اللحنی که معاون سیاسی وزیر کشور در خصوص‌عدم همکاری استانداران با نمایندگان در سال انتخابات صادر کرد، اعتراضات نمایندگان را به دنبال داشت که تا امروز برای حل آن اقدامی نشده است، می‌گویند که بندهای بخشنامه لغو شده است اما فرایندها همچنان باقی است.

نماینده مردم رشت در مجلس ادامه داد: از سوی دیگر وزیر کشور به رئیس مجلس تعهد داد که معاون سیاسی را عزل می‌کند اما انجام نشده است، عدم پایبندی به تعهد نشان می‌دهد وزیر با مجلس بازی می‌کند.

وی اظهار داشت: برآورد بنده این است که وزیر عزل معاون را رقم نمی‌زند و مجلس را بازی می‌دهد، با توجه به اینکه نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، به استان‌ها رفته اند، پیگیری استیضاح وزیر بعد از هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه دنبال می‌شود.

کوچکی نژاد بیان کرد: همه دولت‌ها از نمایندگان می‌خواستند موازین انتخابات را رعایت کنند که نمایندگان همکاری لازم را داشتند اما این بار بخشنامه تند معاون سیاسی وزارت کشور شرایط را بهم ریخت.

Share