واکنش علی اف

آبروریزی خبرنگار ایرنا در باکو!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، خبرگزاری ایرنا رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاری به جمهوری آذربایجان فرستاده تا در کنفرانس مطبوعاتی از الهام علی‌اف سوالی بپرسد.

اما گویا این خبرنگار به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی، سوالش را حتی از روی متن هم نمی‌تواند روخوانی کند.

الهام علی‌اف با دیدن این اتفاق و زدن یک پوزخند معنادار، به مجری جلسه می‌گوید تا سراغ ناخبرنگار ایرانی برود و سوال را روخوانی کند!

 

Share