در بیانیه‌ای مشترک صورت گرفت؛

شکایت چهار کشور از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری بابت هواپیمای اوکراینی

در بیانیه این چهار کشور که از خود با نام «گروه پاسخ و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان پرواز PS-752» یاد می‌کنند آمده که نتوانسته‌اند با ایران درخصوص حادثه برای هواپیمای اوکراینی به توافق برسند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از رویترز، کانادا، انگلیس، سوئد و اوکراین روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که از ایران بابت «حادثه برای هواپیمای اوکراینی» به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده‌اند.

در بیانیه این چهار کشور که از خود با نام «گروه پاسخ و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان پرواز PS-752» یاد می‌کنند آمده که نتوانسته‌اند با ایران درخصوص حادثه برای هواپیمای اوکراینی به توافق برسند.

برای حسابرسی به پرونده هواپیمای اوکراینی، از ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کنیم

ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا روز پنج‌شنبه در توییتی نوشت: زمان به سر رسیده است. ما همانطور که به خانواده قربانیان وعهد داده‌ایم، ایران را به خاطر سقوط پرواز PS-752 به دیوان بین‌المللی دادگستری می‌کشانیم. ما به کمک یکدیگر به دنبال حصول شفافیت، حسابرسی و برقراری عدالت برای خانواده قربانیان خواهیم بود. معافیت از مجازات بخشی از گزینه‌ها نیست.

کانادا، انگلیس، سوئد و اوکراین امروز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که از ایران بابت “حادثه برای هواپیمای اوکراینی” به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده‌اند.

در بیانیه این چهار کشور که از خود با نام “گروه پاسخ و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان پرواز PS-752” یاد می‌کنند آمده که نتوانسته‌اند با ایران درخصوص حادثه برای هواپیمای اوکراینی به توافق برسند.

Share