‌دادستان مرکز گیلان اعلام کرد

تعیین بهره بردار پارک جنگلی قلعه رودخان توسط منابع طبیعی گیلان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان، گفت: با مصوبه شورای حفظ حقوق بیت المال استان، اداره کل منابع طبیعی استان مکلف شد با قید فوریت و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تعیین بهره بردار ذی صلاح جهت اداره داخلی پارک اقدام کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید مهدی فلاح‌میری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت اداره پارک جنگلی قلعه رودخان، اظهارکرد: در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت المال این موضوع با هدف حفظ حقوق عامه و منافع عمومی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

به گفتۀ وی شورا بر مبنای موقعیت جغرافیایی و پوشش طبیعی این پارک و با لحاظ ماده ۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مقرر کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان به نمایندگی از دولت به عنوان متولی اصلی این مجموعه انجام وظیفه کرده و به تکالیف قانونی خود عمل کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از ضرب الاجل این شورا به این دستگاه اجرایی خبر داد و تاکید کرد: با مصوبه شورا، اداره کل منابع طبیعی استان مکلف شد با قید فوریت و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به انتشار آگهی عمومی با هدف تعیین بهره بردار ذی صلاح جهت اداره داخلی پارک اقدام کند.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان گیلان تاکید کرد: با توجه به ملاحظات زیست محیطی این منطقه، در آگهی فراخوان عمومی تعیین بهره بردار، درج شرط اخذ موافقت اصولی از سازمان حفظ محیط زیست الزامی است.

فلاح‌میری همچنین بیان کرد: نتیجه اقدامات توسط منابع طبیعی به دبیرخانه شورا گزارش خواهد شد و در این زمینه هیچگونه ترک فعلی از جانب متولیان امر قابل مسامحه و اغماض نخواهد بود.

Share