تشییع پیکر سردار فرهاد آذر ارجمند جانباز و آزاده لنگرودی

سردار فرهاد آذر ارجمند از نخستین اسرای جنگ تحمیلی استان بود که پس از تحمل درد و رنج جانبازی در سن ۶۰ سالگی دارفانی را وداع گفت.

ابوالفضل شکری: تشییع پیکر سردار فرهاد آذر ارجمند جانباز و آزاده لنگرودی دفاع مقدس صبح امروز یکشنبه برگزار شد.

Share