دولت یا مجلس ؟

ببینید | کولاک جدید رشیدی کوچی؛ چه کسی تحت تاثیر قدرت مافیای خودرو است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جلال رشیدی کوچی گفت: مجلس قانونی را برای ساماندهی بازار خودرو تنظیم کرد و تمام اختیارات را به وزارت صمت داد تا مشخص کند چه خودرویی در چه تیراژی وارد بازار شود.

وی گفت: این در حالی است که وزارت صمت آیین نامه را به نفع خودروساز تنظیم کرد و محدودیت های شدید گذاشت .حال شما بگویید چه کسی تحت تاثیر مافیاست. دولت یا مجلس؟

 

Share