مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد:

اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از تصمیم این نهاد اروپایی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از وبگاه شورای اروپا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با تکرار ظهارات مداخله‌جویانه درباره امور داخلی ایران و ادعای نقض حقوق بشر در ایران، با اشاره به اجرای حکم اعدام متهمان پرونده «خانه اصفهان» گفت: ما بسته تحریمی جدیدی علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر اعمال خواهیم کرد. به یاد دارید که سه نفر (اخیرا) اعدام شده‌اند و ما بسته تحریمی جدیدی اعمال خواهیم کرد.

بورل گفت که افراد و نهادهای ایرانی بیشتری به فهرست تحریمی اتحادیه اروپا اضافه خواهد شد.

به گزارش ایسنا،‌ دستگاه دیپلماسی ایران پیش از این نیز ادعای نقض حقوق بشر در ایران را که از سوی کشورهای اروپایی مطرح می‌شود رد کرده و این کشورها را که خود سابقه‌ای طولانی در نقض حقوق بشر و همراهی با سیاست‌های رژیم‌هایی مانند رژیم اسراییل دارند، فاقد صلاحیت درباره ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران و نظر دادن درباره آن دانسته و همچنین موضع‌گیری مقامات غربی درباره اجرای حکم اعدام در ایران را دخالت در امور داخلی کشور تلقی کرده است.

اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا با اقدام متقابل ایران و اعمال تحریم علیه افراد و نهادهای اروپایی همراه بوده است.

Share