آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار جمع آوری پسماند خشک (طرح تفکیک از مبدأ)

.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفیت خدمات شهری و اجرای مفاد قانون  مدیریت پسماند جهت اجراء و واگذاری طرح جمع آوری و تفکیک پسماند خشک از مبداء (پسماند خشک با ارزش) اقدام به شناسایی و ارزیابی پیمانکاران دارای صلاحیت اقدام نماید.

لذا از کلیه شرکت ها و افراد حقیقی متقاضی واجد شرایط از تاریخ  نشر این آگهی دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ ۲۷/۳/۱۴۰۲، خلاصه ای از مشخصات و سوابق اجرایی، قراردادهای منعقده، ماشین آلات، تجهیزات و طرح پیشنهادی خود را به دبیرخانه سازمان مدیریت پسماند به آدرس: رشت سبزه میدان ابتدای استادسرا ارسال نمایند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره ۳۳۲۴۱۷۷۰ ۰۱۳ تماس حاصل فرمائید.

لازم به ذکر اینکه ارائه مدارک فوق الذکر هیچگونه حقی را جهت متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و مدارک خواسته شده صرفاً جهت شناسایی پیمانکار واجد شرایط می باشد. پس از ارزیابی و در صورت لزوم و تشخیص سازمان نسبت به انجام مراحل بعدی اقدام خواهد گردید.

                                     علی مقصودی

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری رشت

 

 

 

 

 


 

Share