گزارش تصویری برپایی سفره غذاهای محلی در کومله

ابوالفضل شکری: سفره غذاهای محلی در راستای برگزاری جشنواره ملی بهار نارنج در کومله برپا شد.  

ابوالفضل شکری: سفره غذاهای محلی در راستای برگزاری جشنواره ملی بهار نارنج در کومله برپا شد.

 

Share