دبیر شورای توسعه سواحل مکران:

ترکیه تمام مجموعه‌های دانش بنیان ما را با جایش می‌کَند و به کشور خودش می‌برد!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا حسین دهقان گفت: اغلب مردم کشورهای خلیج فارس می خواهند وقتی بیمار شدند، درمانشان را در ایران انجام دهند، این یک فرصت بزرگ برای ماست.

دبیر شورای توسعه سواحل مکران با تاکید بر لزوم ریسک پذیری یادآور شد: ترکیه تمام مجموعه‌های دانش بنیان ما را با جایش می‌کَند و به کشور خودش می‌برد! ما نمی توانیم آیا امکان فعالیت آنها را فراهم کنیم.

Share