شهردار رشت در جلسه شورا:

احداث سرویس‌های بهداشتی طی چند ماه آینده در رشت توسط پیمانکار پاکدست

اعضای شورا با احداث سرویس‌های بهداشتی در یکی از مناطق شهر با ترک تشریفات موافقت کردند. شهردار رشت نیز گفت که با یکی از پیمانکاران پاکدست برای احداث سرویس‌های بهداشتی طی چند ماه آینده اقدام می‌کنم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهردار رشت با حضور در جلسه شورا با اشاره به اینکه برای پیشبرد و تسریع امور گاهی به موضوع ترک تشریفات توجه می‌کنم، اظهار کرد: یکی از مباحثی که به واسطه آن مدیران شهرداری رشت را مورد شماتت قرار می‌دهند، عدم احداث سرویس‌های بهداشتی در شهر است.

رحیم شوقی با بیان اینکه روزانه قیمت میل گرد و آهن و غیره در حال افزایش است، افزود: درباره احداث سرویس بهداشتی تاکیدی به ترک تشریفات ندارم و کاملا سخنان رئیس شورا را تایید می‌کنم، اما انتظار دارم شورا به افزایش روزانه قیمت‌ها نیز توجه کند.

وی با اشاره به اینکه چنانچه شورا با این پروژه موافقت کند با یکی از پیمانکاران پاکدست برای احداث سرویس‌های بهداشتی طی چند ماه آینده اقدام می‌کنم، گفت: هیچ اقدامی در این باره بدون مصوبه شورا انجام نمی‌دهم و پروژه‌ها با تصمیمات شورا اجرایی می‌شود.

اعضای شورا با احداث سرویس‌های بهداشتی در یکی از مناطق شهر با ترک تشریفات موافقت کردند.

Share