گزارش تصویری یادواره سردار شهید حسین املاکی در لنگرود

ابوالفضل شکری: مراسم یادواره سردار شهید حسین املاکی در مسجد جامع لنگرود با سخنرانی سردار نقدی برگزار شد.

ابوالفضل شکری: مراسم یادواره سردار شهید حسین املاکی در مسجد جامع لنگرود با سخنرانی سردار نقدی برگزار شد.

Share