گزارش تصویری حضور مسافران نوروزی در قلعه رودخان فومن

سونیا قنبری: قلعه رودخان یکی از مهمترین و محبوب ترین جاذبه های تاریخی گیلان است. این دژ تاریخی که مدت ها تختگاه و مرکز حکمرانی حکام گیلان (بیه پس) بوده در ستیغ کوهی مرتفع بنا شده است؛ در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا گشت و از پایگاه های مبارزاتی اسماعیلیان شد.

سونیا قنبری: قلعه رودخان یکی از مهمترین و محبوب ترین جاذبه های تاریخی گیلان است. این دژ تاریخی که مدت ها تختگاه و مرکز حکمرانی حکام گیلان (بیه پس) بوده در ستیغ کوهی مرتفع بنا شده است؛ در دوره سلجوقیان این قلعه تجدید بنا گشت و از پایگاه های مبارزاتی اسماعیلیان شد.

Share