رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت؛

کمبود نیروی انسانی در آتش نشانی رشت | ۱۵ ایستگاه با ۳۷۱ آتش نشان

شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در حال حاضر این سازمان با ۱۵ ایستگاه آتش نشانی و ۳۷۱ آتش نشان به شهروندان رشتی خدمات رسانی می‌کنند و این تعداد نیروی انسانی با تعداد ایستگاه‌ها و وسعت شهر رشت تناسبی ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، شهرام مومنی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: در حال حاضر این سازمان با ۱۵ ایستگاه آتش نشانی و ۳۷۱ آتش نشان به شهروندان رشتی خدمات رسانی می‌کنند و این تعداد نیروی انسانی با تعداد ایستگاه‌ها و وسعت شهر رشت تناسبی ندارد.

وی با قدردانی از تلاش فراوان آتش نشانان رشت به رغم کمبود نیروی انسانی، افزود: بخشی از نیرو‌های سازمان آتش نشانی رشت با اشغال چارت سازمانی در گذشته از چرخه فعالیت خارج شدند و حال از مزایای شغلی این حرفه از جمله بازنشستگی زود هنگام بهره می‌برند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی رشت باید فکری شود تا بتوانیم جوابگوی نیاز این شهر باشیم.

Share