بر اساس گزارش وزارت بهداشت؛

نقشه کرونا دستخوش تغییر شد | افزایش تعداد شهرها با وضعیت قرمز و نارنجی

بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها و طبق اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۰ به ۱۳ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۳ به ۴۸ شهر افزایش یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،  بر اساس آخرین به روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۰ به ۱۳ و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۳۳ به ۴۸ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۱۹۸ به ۱۹۴ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۰۷ به ۱۹۳ شهر رسید.

🔴قرمز: ۱۳ شهر
🟠نارنجی: ۴۸ شهر
🟡زرد: ۱۹۴ شهر
🔵آبی: ۱۹۳ شهر

Share