مراسم آیینی و شاهنامه خوانی در قلعه رودخان

همزمان با نوروز، مراسم آیینی و شاهنامه خوانی در قلعه رودخان شهرستان فومن برگزار شد.

همزمان با نوروز، مراسم آیینی و شاهنامه خوانی در قلعه رودخان شهرستان فومن برگزار شد.

Share