مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان خبر داد:

لایروبی حدود ۹۰ کیلومتر از انهار در شهرستان‌های رشت و خمام

خیرخواه با بیان اینکه تاکنون لایروبی حدود ۹۰ کیلومتر از انهار نیازمند لایروبی در شهرستان‌های رشت و خمام انجام شده است، افزود: از این میزان لایروبی انجام شده حدود ۶۰ کیلومتر در شهرستان رشت و حدود ۳۰ کیلومتر در شهرستان خمام بوه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا محبوب خیرخواه، مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان گفت: تاکنون لایروبی حدود ۹۰ کیلومتر از انهار نیازمند لایروبی در شهرستان‌های رشت و خمام انجام شده است.

وی افزود: از این میزان لایروبی انجام شده حدود ۶۰ کیلومتر در شهرستان رشت و حدود ۳۰ کیلومتر در شهرستان خمام بوه است.

مدیر منابع آب منطقه مرکزی گیلان گفت ادامه داد: تا قبل از آغاز نشاء برنج، تمامی ایستگاه‌های پمپاژ آب کشاورزی در شهرستان‌های رشت و خمام مورد بازدید و تجهیز و آماده بهره‌برداری خواهند شد.

وی در پایان نیز گفت: لایروبی انهار نیازمند به لایروبی نیز تا زمان رهاسازی آب در شبکه‌های آبیاری طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ادامه خواهد داشت.

Share