نمیتوان یک سبک خاص از زندگی را به کل جامعه تحمیل کرد

حسین راغفر: در کشور اقتصاد غارتی شکل گرفته است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حسین راغفر اقتصاددان می‌گوید: بعد از جنگ به جایی رسیدیم که با ۸۰ میلیارد دلار هم نمیتوانستیم جامعه را اداره کنیم. علتش این است که یک اقتصاد غارتی در کشور شکل گرفت. یک گروهی در قدرت و ثروت شریک هستند از قدرت به ثروت آمدند و هنوز هم پایگاه‌های خودشان را در نظام تصمیم گیری حفظ کرده‌اند. مادامی که این گروه از اقتصاد کشورخارج نشود خروج از بحران کنونی منتفی‌است.

 

Share