تصاویر آزمایش جدیدترین اسلحه ارتش ایران | این اسلحه جایگزین ژ۳ می شود!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نیروی زمینی ارتش با استفاده از سربازان خود اسلحه مصاف را آزمایش می‌کند. این اسلحه در برهه‌ای مشخص تولید و در اختیار برخی یگان‌های نیروی زمینی و دریایی ارتش قرار گرفت تا ایرادات آن مشخص شود. مصاف بهترین گزینه داخلی برای جایگزینی اسلحه قدیمی G-۳ ارتش است.

Share