مدیرکل زندان‌های گیلان خبر داد:

۲۳ مددجوی زندان ضیابر مشغول به کار شدند | تنبلی یکی از آفات دوران حبس است

با حضور مقامات قضایی حوزه‌های فومن، صومعه سرا، ماسال، رضوانشهر در زندان ضیابر و با بررسی پرونده زندانیان، با اشتغال ۲۳ زندانی موافقت شد که هم اکنون این افراد با حقوق ماهیانه شش میلیون تومان مشغول به کار می‌باشند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا محمدی اصل، مدیرکل زندان‌های گیلان در کارگروه تخصصی اشتغال، از تجهیز سخت افزاری و نرم افزاری زندان تحولی خبر داد و گفت: با بروزرسانی تجهیزات توانستیم ضمن ایجاد اشتغال حداکثری کیفیت محصولات تولید شده در زندان تحولی برای ارسال به بازار، از لحاظ کمیت و کیفیت را قوی‌تر کنیم.

مدیرکل زندان‌های گیلان، با بیان اینکه ریاست سازمان زندان‌های کشور در خصوص ارتقا و ایجاد یک بستر قوی و هدفمندتر در خصوص اشتغال تاکیدات فراوانی داشتند، گفت: با در اختیار قرار دادن ابزار و وسایل لازم و شناسایی نقاط قوت گروه هدف باید توانمندسازی را در آن‌ها بالا بریم

محمدی اصل با بیان اینکه اشتغال می‌تواند از لحاظ معیشتی و اقتصادی نقش بنیادینی برای زندانیان و خانواد ه‌های ایشان داشته باشد، افزود: با حضور مقامات قضایی حوزه‌های فومن، صومعه‌سرا، ماسال، رضوانشهر و بررسی پرونده زندانیان در زندان ضیابر با اشتغال ۲۳ زندانی موافقت گردید که هم اکنون این افراد با حقوق ماهیانه ۶ میلیون تومان مشغول به کار شدند که این مقوله می‌تواند نشاط و شادابی را برای زندانی در دوران تحمل کیفر به بار آورد و یکی از مهمترین دستاوردی که اشتغال در او ایجاد می‌کند، افسردگی و سرخوردگی اجتماعی را از او دور می‌گرداند

محمدی اصل، یکی از آفات در دوران تحمل حبس را تنبلی و کاهلی دانست و گفت: می‌توان نقاط بالقوه زندانیان را به نقاط ارزشمند بالفعل تبدیل کرد و برای خارج شدن از یک محیط ایستایی با ایجاد اعتماد به نفس، آنان را از طریق حرفه آموزی و ایجاد اشتغال به یک آرامش روحی رساند

وی دستیابی به شغل را بعنوان یک عامل کلیدی برای جلوگیری از هرگونه ناهنجاری مهم دانست و این بستر را منجر به کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی عنوان کرد و گفت: حمایت هر چه بیشتر خانواده زندانی در زمان تحمل حبس در ایجاد نشاط اجتماعی برای پیوند دوباره به اجتماع موثر بوده و زندانی نیز بعد از آزادی بازگشتی سعادتمندانه به جامعه خواهد داشت.

Share