گزارش تصویری رونمایی از برند شهری بندرکیاشهر

مهتاب باقرزاده: به‌ همت شهرداری و شورای شهر بندرکیاشهر، رونمایی از برند شهری بندرکیاشهر “تاریخ خاویار خزر”، شعار و معرفی هویت بصری این شهر بندری عصر روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ طی مراسمی برگزار شد.

مهتاب باقرزاده: به‌ همت شهرداری و شورای شهر بندرکیاشهر، رونمایی از برند شهری بندرکیاشهر “تاریخ خاویار خزر”، شعار و معرفی هویت بصری این شهر بندری عصر روز یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ طی مراسمی برگزار شد.

Share