گزارش تصویری جشنواره گل و گیاه در پیاده راه فرهنگی رشت

پریناز جهان مهمانی: به همت شهرداری رشت دومین جشنواره گل و گیاه عیدانه شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی رشت برپا شد.

پریناز جهان مهمانی: به همت شهرداری رشت دومین جشنواره گل و گیاه عیدانه شهرداری رشت در پیاده راه فرهنگی رشت برپا شد.

Share