گزارش تصویری بازدید ارزیابان شورای جهانی صنایع دستی از موزه میراث روستایی گیلان

ارزیابان بین المللی شورای جهانی صنایع دستی یکشنبه( ۷ اسفند ۱۴۰۱) از از موزه میراث روستایی گیلان بازدید کردند.

ارزیابان بین المللی شورای جهانی صنایع دستی یکشنبه( ۷ اسفند ۱۴۰۱) از از موزه میراث روستایی گیلان بازدید کردند.

Share