وجود ٨۵ روستای فاقد آب در گیلان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در حاشیه گردهمایی مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور در مشهد گفت: ٨۵ روستا فاقد آب و ۶٢۶ روستا درگیر تنش آبی است و در سال آینده برنامه ریزی شده مشکل این روستاها تا حدودی مرتفع شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در حاشیه گردهمایی مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور در مشهد گفت: ٨۵ روستا فاقد آب و ۶٢۶ روستا درگیر تنش آبی است و در سال آینده برنامه ریزی شده مشکل این روستاها تا حدودی مرتفع شود. به گزارش روابط عمومی آبفا مشهد، مازیار علیپور افزود: در دهه فجر امسال ۴١ پروژه بهره برداری شد و این پروژه ها از لحاظ کمی و کیفی بخش زیادی از جمعیت گیلان را تحت پوشش قرار داد.
علیپور اضافه کرد: استان گیلان دومین اعتبار جهاد آبرسانی را به خود اختصاص داد ه است و ٧١١ روستا با هزار و ٨٢٨ میلیارد تومان تحت پوشش این طرح قرار می گیرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان افزود: اجرا و تکمیل شبکه جمع آوری فاضلاب در استان به خصوص در رشت نیز با پنج هزار میلیارد تومان اعتبار با کمک قرارگاه خاتم از دیگر برنامه های سال آینده این شرکت است.
وی گفت: کمبود آب در روستاها و ییلاقات از مهمترین دغدغه های ماست و امیدواریم با اجرای طرح جهاد آبرسانی، روستاهای این استان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شوند.

Share