آتش نشانی رشت اعلام کرد؛

نارنجک دستی در پیاده راه فرهنگی رشت حادثه ساز شد | بالن آرزوها ۴ حادثه ساخت

مشاهده عینی آتش نشانان مستقر در پیاده راه فرهنگی رشت؛ حکایت از پرتاب نارنجک دستی (بمبک) و پرتاب سنگ بر روی صورت عابر پیاده را داشت. در این حادثه سنگ پرتاب شده ناشی از انفجار بمبک بر صورت و گونه بانوی جوان نشست و موجبات آسیب دیدگی وی را فراهم داشت که سریعا نسبت به انجام خدمات پیش بیمارستانی و اعزام مصدوم توسط تیم اورژانس به مرکز درمانی اقدام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شهرام مومنی رئیس سازمان آتش نشانی رشت از رخداد ۳۴مورد حریق، حادثه و خدمات ایمنی تا ساعت ۲۲شب سه شنبه ۲۳ اسفند۱۴۰۱خبرداد که ۳۰مورد آن متعلق به حوادث آتش بازی چهارشنبه سوری خطرناک است.

وی با اعلام آماده باش ۲۷۰ آتش نشان و افسر ارشد در ۱۵ایستگاه آتش نشانی رشت، گفت: تیم‌های عملیاتی بهمراه خودروهای اطفایی در ۵نقطه از پرترافیک‌ترین نقاط شهر رشت مستقر هستند.

این مسئول با اشاره به خطرآفرین شدن بالن آرزوها در چهار حادثه افزود: سقوط بالن آرزوها بر سقف ساختمان شهرداری به خیر گذشت اما دو اصله درخت و قسمتهایی از سقف یک مغازه دچار آتش سوزی شدند.

مومنی به پرتاب نارنجک دستی در پیاده راه فرهنگی که موجبات آسیب دیدگی بانوی جوان را بهمراه داشت، ادامه داد: در این حادثه سنگ پرتاب شده ناشی از انفجار بمب دستی؛ بر صورت بانوی جوان؛ موجبات آسیب دیدگی وی را فراهم کرد که سریعا نسبت به انجام خدمات پیش بیمارستانی و اعزام مصدوم توسط تیم اورژانس به مرکز درمانی اقدام شد.

گفتنی است: یک مورد خرید منزل مسکونی، ۲۲مورد آتش سوزی ضایعات و ۶موردارایه سایر خدمات به شهروندان بوده است.

 

Share