عکس| حجاب و پوشش جنجالی یک افسر زن روسی در ایران

نشست خبری چهارمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳، ایران، چین و روسیه با حضور امیر دریادار دوم مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی رزمایش در منطقه سوم نبوت نداجا برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، تصویری از نوع پوشش یک افسر روسی در نشست خبری رزمایش کمربند دریایی ایران چین و روسیه که در منطقه سوم دریایی نداجا کنارک برگزار شد.

Share