طی حکمی از سوی محمدتقی آشوبی؛

طاهره زاهدصفت رفتنی شد | انتصاب سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر نازیلا جوادی پاشاکی به عنوان سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی محمدتقی آشوبی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان؛ دکتر نازیلا جوادی پاشاکی، عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

جوادی، سوپروایزر آموزشی مرکز آموزشی درمانی حشمت رشت، مدیر گروه داخلی جراحی و دانشیار دانشکده پرستاری مامایی شهید بهشتی رشت را در سوابق کاری خود دارد.

پیش از این، طاهره زاهد صفت، عهده‌دار این مسئولیت بود.

Share