دولت اعلام کرد

آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار تغییر کرد | اصلاح تبصره ۶ ماده ۳

مطابق دستورالعمل جدید، در شرایط احراز تصدی سمت شهردار همچنان سابقه مدیریت و میزان تحصیلات در شهرداری برای شهرها با جمعیت های مختلف لازم الاجراست و این به معنای استفاده بهینه از توان و تجربیات شهرداران سابق است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به اینکه بسیاری از شهرداران کشور سال ها در شهرهای مختلف به عنوان شهردار مشغول انجام وظیفه بوده اند و اکنون به دلیل عدم ارتباط رشته های تحصیلی پیش‌بینی شده تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰ ت ۵۴۱۵۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴، امکان ارائه خدمت نداشتند، لذا به منظور استفاده از تجربیات ارزنده این افراد پیشنهادی از سوی وزارت کشور به هیئت دولت ارسال و خواستار اصلاح تبصره ۶ ماده ۳ این آیین نامه شد که به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت.

گفتنی است پیش از این در تبصر ۶ ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار آمده بود: کلیه کسانی که در زمان تصویب این آیین‌نامه در سمت شهردار مشغول انجام‌وظیفه بوده و از نظر تحصیلات و سوابق اجرایی واجد شرایط لازم برای تصدی سمت شهردار در شهر مربوط نباشند تا زمان تصدی در سمت مذکور در آن شهر از شرایط تحصیلات و سوابق اجرایی مندرج در این آیین‌نامه معاف می‌باشند که به موجب این تصویب‌نامه اخیر تبصره مذکور به شرح ذیل تغییر کرد: «کسانی که در سمت شهردار انجام وظیفه کرده اند با رعایت سایر شرایط، صرفاً از شرط رشته ها و گرایشهای تحصیلی مرتبط مندرج در این آیین نامه معاف میباشند.» لازم به ذکر است که مطابق دستورالعمل جدید، در شرایط احراز تصدی سمت شهردار همچنان سابقه مدیریت و میزان تحصیلات در شهرداری برای شهرها با جمعیت های مختلف لازم الاجراست و این به معنای استفاده بهینه از توان و تجربیات شهرداران سابق است.

Share