(ویدئو) واکنش طنز مجری تلویزیون به وسیله حمل‌ونقل جدید پستچی‌ها

واکنش طنز مجری برنامه به رونمایی موتورهای برقی پستچی‌ها برای دومین بار را، ببینید.

واکنش طنز محمدرضا شهبازی مجری برنامه پاورقی به رونمایی موتورهای برقی پستچی‌ها برای دومین بار را، ببینید.
Share