واگذاری تنظیم بازار برنج خارجی به انجمن واردکنندگان برنج | وقتی وارد کننده برنج تنظیم کننده هم می شود

با توجه به سیاست‌های کلی دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی بازار برنج خارجی از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن واردکنندگان برنج ایران و بخش خصوصی فعال در این حوزه به امضا رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار برنج خارجی به انجمن واردکنندگان برنج ایران خبر داد.

 «محسن شیراوند» افزود: با توجه به سیاست‌های کلی دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی بازار برنج خارجی از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن واردکنندگان برنج ایران و بخش خصوصی فعال در این حوزه به امضا رسید.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: این تفاهم‌نامه به منظور واگذاری امور اجرایی از قبیل واردات و اقدامات تنظیم بازار برنج می‌باشد که بخش خصوصی تحت نظارت و در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهد کرد.

شیرواند تصریح کرد: حمایت از تولید داخل و مصرف کنندگان در سیاست‌های ابلاغی لحاظ می‌شود.

Share