ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است | مصوبه مولدسازی یعنی فروش زمین با تصمیم ۷ نفر

نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه مجلس: قانونگذاری از سوی شورا‌های عالی، تضعیف مجلس و بدعت است. سران قوا نیز این رویه را در پیش گرفته و سه نفر می‌نشینند و هر زمانی صلاح دانستند قانونگذاری می‌کنند که این کار بدعت است. ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده و نمایندگان باید ورود کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدرضا صباغیان گفت: بر اساس قانون فقط مجلس حق قانونگذاری دارد، ولی هم اکنون شوراهای عالی مثل شورای عالی مجازی، شورای بورس، شورای فرهنگی و… قانون‌گذاری می‌کنند که باعث تضعیف مجلس می‌شود. ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است.

وی افزود: سران قوا نیز این رویه را در پیش گرفته و سه نفر می‌نشینند و هر زمانی صلاح دانستند قانونگذاری می‌کنند که این کار بدعت است. ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده و نمایندگان باید ورود کنند.

این نماینده مردم در مجلس با انتقاد از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: این مصوبه بدین معناست که زمین با تصمیم هفت نفر فروخته می‌شود و نه مجلس می‌تواند نظارت کند و نه قوه قضائیه می‌تواند شکایت کند.

صباغیان ادامه داد: بزرگترین ضعف مصوبه مولدسازی اینست که بدعتی خواهد شد و در آینده قانون‌های دیگری تصویب می‌شود که هزینه‌های سنگینی بر مجلس و مردم تحمیل می‌شود.

وی تأکید کرد که مجلس به این قضیه ورود خواهد کرد، چرا که سکوت مجلس ظلم به مردم و مرگ مردم سالاری است.

 

Share