مصطفی گل شکن سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شد

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مصطفی گل شکن به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی حکمی از سوی دکتر محمدتقی آشوبی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر مصطفی گل شکن عضو هیئت علمی دانشگاه به‌عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه منصوب شد.

دکتر مصطفی گل‌شکن، رئیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه و دبیر اجرایی عدالت و تعالی سلامت دانشگاه را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
وی عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و دارای ۵ ثبت اختراع در حوزه سلامت و برگزیده جشنواره علم تا عمل ریاست جمهوری است.

پیش از این، دکتر سید مهدی موسوی عهده دار این مسوولیت بود.

Share