مدودف پیشنهاد ایجاد ائتلافی از حامیان “دنیای چندقطبی” را داد

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت: “برای روسیه سال گذشته مشخص شد که می توان با کدام یک از کشورها مذاکره کرد و با چه کسی صحبتی در مورد آن وجود ندارد، چه کسی در سمت ما قرار دارد و چه کسی در طرف دیگر”.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از اسپوتنیک، “دیمیتری مدودف”، معاون رئیس شورای امنیت روسیه در نشست دفتر شورای عالی روسیه گفت:” سال گذشته کاملاً مشخص شد که چه کسی دوست ما است، چه کسی در طرف ما قرار دارد و چه کسانی در طرف مقابل ما. یعنی با چه کسانی حاضریم به ایجاد روابط متقابل و سودمند ادامه دهیم، و در مقابل و به طور کلی با چه کسانی چیزی برای مذاکره وجود ندارد”.

وی افزود، امروز شرکای قابل اعتماد روسیه تعدادی از کشورها هستند که از اهمیت اقتصادی و سیاسی کلیدی برخوردار هستند.

رئیس جمهور سابق روسیه ادامه داد:” ما باید به توسعه دیپلماسی حزبی فکر کنیم، از جمله انجمن‌های بزرگ بین‌دولتی مانند سازمان های همکاری شانگهای، آسه‌آن، بریکس، که اکنون در حال گسترش هستند، و همچنین اتحادیه آفریقا، و همچنین تعدادی دیگر از پلتفرم‌های منطقه‌ای که با آنها روابط و همکاری های بین‌دولتی و بین‌ حزبی ایجاد کرده‌ایم. این موضوع امکان تشکیل یک ائتلاف فراحزبی با نفوذ از حامیان یک جهان چند قطبی را فراهم می کند”.

Share