فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی استعفا داد | دبیر جدید فردا معرفی می‌شود

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه‌های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می‌آیند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی در جلسه آینده شورای عالی با حضور رئیس جمهور تعیین و معرفی می‌شود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای عالی فضای مجازی فردا به ریاست رئیس جمهور برگزار و دبیر جدید با توجه به استعفای ابوالحسن فیروزآبادی از دبیری شورا، در این جلسه تعیین و معرفی می‌شود.

رسول جلیلی، محمدحسن انتظاری، کامیار ثقفی، محمدرضا حسنی آهنگر، محمدامین آقامیری و امیر لاجوردی از گزینه‌های مطرح برای دبیری شورای عالی فضای مجازی به شمار می‌آیند.

مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۰ ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

Share